2023 EKD - akár 80% beruházási támogatás egyedi kormánydöntéssel!

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (EKD-rendelet) alapján 2023. augusztus 4-étől jelentős, a vállalkozások számára kedvező intézkedések kerültek bevezetésre az egyedi kormánydöntés (EKD) útján megítélt támogatási rendszerben.  A támogatási intenzitás: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl – Baranya vármegye kivételével –, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye kivételével – és Pest régióban 50%, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban 30%, Baranya Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében 60%.  Kisvállalkozás beruházásai 20%-kal, középvállalkozások beruházásai 10%-kal növelhetőek. Nagyberuházás (50 millió euró feletti beruházás) esetén a projekt összegétől függően változik a támogatási intenzitás.

Image
1
A tervezett beruházások országosan megvalósíthatóak, kkv-k és nagyvállalkozások is pályázhatnak!
2
Budapesten kizárólag a saját felhasználású, megújuló energia termelését szolgáló beruházások („kiegészítő energetikai beruházás”) támogathatóak abban az esetben, ha azokhoz kapcsolódik egy legalább ugyanakkora értékű „főberuházás” azzal, hogy a teljes beruházás értéke eléri a min. 10 millió eurót. A főberuházásnak az EKD-rendeletben meghatározott termelő, feldolgozóipari tevékenységek legalább egyikéhez szükséges kapcsolódnia. A kiegészítő energetikai beruházásra eső támogatás nagyvállalkozásnál 30%, középvállalkozásnál 40%, kisvállalkozásnál 50%. A támogatás maximuma 15 millió EUR.
3
A beruházás elszámolható költsége a beruházó támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint: kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége, vagy kizárólag a beruházás által létrehozott munkahelyek 24 hónapra számfejtett személyi jellegű ráfordításai. Kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költsége a legkevesebb egy, de legfeljebb három év alatt felmerült, kutató-fejlesztők, személyi jellegű ráfordítása, valamint épület, épületrész, valamint az egyéb építmény bérleti díja, továbbá a támogatandó kutatás-fejlesztési projekt teljes elszámolható költségének legfeljebb 25%-áig az igazolhatóan felhasznált az anyagköltség.
Image
Image
4
Akkor igényelhető vissza nem térítendő támogatás, ha egy beruházási projekt elszámolható költségeinek összege eléri: Győrött, Székesfehérváron, Tatabányán, Szekszárdon, Kecskeméten, Szombathelyen, Veszprémben, Zalaegerszegen, Debrecenben, Szegeden és Egerben a min. 10 millió EUR-t, Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregyházán, Békéscsabán, Pécsett, Kaposváron, Szolnokon, vagy bármely járási központban a min. 5 millió EUR-t, minden más településen a min. 3 millió EUR-t.

Kötelező vállalások, fenntartási kötelezettség

A fenntartási, kötelező üzemeltetési időszak kis-, és középvállalkozás esetében a beruházás megvalósítását követő 3 év, nagyvállalkozás esetében 5 év.

Image
1
A beruházás induló vállalkozás által történő megvalósítása esetén a beruházónak vállalni kell, hogy a kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan a bértömeg beruházónál felmerült éves összege eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves bértömeg 300 ezer euróval növelt mértékét, valamint a nettó árbevételének éves összege eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeg 3 millió euróval növelt mértékét. Induló vállalkozás: a beruházás megkezdését megelőző utolsó lezárt üzleti évben 3 millió eurónak megfelelő árbevételt és 300 ezer eurónak megfelelő bértömeget vállalatcsoport szinten el nem érő, vagy a beruházás megkezdését megelőzően lezárt üzleti évvel nem rendelkező beruházó.
2
A beruházás nem induló vállalkozás által történő megvalósítása esetén a kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan vállalni kell, hogy: a bértömeg beruházónál felmerült éves összege eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeg legalább harminc százalékkal növelt mértékét, továbbá nettó árbevétele a kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeget; VAGY a nettó árbevétele eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért összeg 130%-át, továbbá a bértömege a kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeget; VAGY a bértömeg beruházónál felmerült éves összegének a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeghez viszonyított növekménye százalékban kifejezve, valamint a nettó árbevételének a beruházónál teljesült éves összegének a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeghez viszonyított növekménye százalékban kifejezve együttesen eléri a 30%-ot.
Image

Lépjen most!

A pályázat elbírálása objektív szempontok alapján történik, az alapos előkészítés, a támogatás elnyerésének bebiztosítása, a kötelezettségek személyre szabott pontos megismerése részletes felmérést, előminősítést igényel. Regisztráljon alább, ingyenes, részletes előminősítésre! A regisztrálók részletes tájékoztatást kapnak a pályázat feltételeiről és megismerhetik az elbírálás szempontrendszerét!

Részletes tájékoztatás és szakmai előminősítés itt!

A pályázati felhívás minden részlete csak megfelelő rutinnal látható át, a felhívás tervezetét a várható szempontrendszert ismerjük. Szakértőink egy 7-10 oldalas minden részletre kiterjedő, érthető, személyes elemzést készítenek cégük lehetőségeiről a pályázattal kapcsolatban.

Velünk nagyobb eséllyel indul a pályázaton!

Cégünk az NLC Tanácsadói Csoport Kft. 20 éve foglalkozik pályázati szaktanácsadással, jelentős szakmai tapasztalattal és jelen pályázat kapcsán számos kis- közép-, és nagyvállalalati referenciával rendelkezik.  Bevonásunkkal nagyobb az esélye, hogy a támogatás elnyerhető és sikeresen megtartható legyen.

Vegye fel a kapcsolatot velünk!
 
NLC Tanácsadói Csoport Kft. 1055, Budapest, Kossuth Lajos tér 18. (+36) 20-9252-723 
info@nlctanacsadas.com
5_1.jpg
© 2020. NLC Tanácsadói Csoport Kft.